Välkommen till ripforskning.se!

Här finner ni information om dal- och fjällripa, avslutade och pågående forskningsprojekt och inventeringar.

Just nu pågår forskningsprojektet ”Fjällripa en art som minskar?” för mer information tryck här!

Bakom sidan står Maria Hörnell-Willebrand, Sveriges Lantbruksuniversitet och Högskolen i Hedmark Norge och Mirja Lindberget.