Studieområde

Studieområdet omfattar norra Jämtland och södra Västerbotten samt på motsvarande sida i Norge. Arbetet inom projektet sker i nära dialog med de berörda samebyarnas ordföranden, speciellt under de tider på året då forskning bedrivs i renskötselns närområde.