Fjällripan en art som minskar?

Högskolan i Hedmark, Norge och Grimsö Forskningsstation, SLU samarbetar i ett forskningsprojektet ”Fjällripan en art som minskar?“ under perioden 2012-2014.

Dagens förvaltning av ripa på statens mark baseras på kunskaper som i första hand är framtagna för dalripa, vilken är den dominerande av de två riparterna i landet. Även om de två arterna har stora gemensamma drag i sin ekologi, så innebär det inte att förvaltningsstrategier kan överföras direkt från den ena till den andra arten. Genom en kombination av radiopejling av märkta fåglar, inventeringar och sammanställning av avskjutningsstatistik strävar projektet efter att ta fram en mer artspecifik information om fjällripan vad gäller vuxna fåglars överlevnad, dominerande dödsorsaker, häckningsframgång och spridningsmönster. Utifrån dessa data ska projektet undersöka huruvida dagens förvaltningssystem för dalripa är lämpligt eller om det behövs en artspecifik strategi för fjällripan. Projektet finansieras av Naturvårdsverkets viltvårdsfond och Svenska Jägareförbundets forskningstjuga. Fältarbetet startade i april 2012 och varierar beroende på säsong (För mer information se ”metod”).